O nás

Sme združenie mladých ľudí založené za účelom poskytnutia príležitostí k riešeniu problémov mládeže z pohľadu mládeže  a nachádzaniu inovatívnych riešení týchto problémov. Realizujeme vzdelávacie aktivity najmä v oblasti podnikania a start-up, podporujeme uplatnenie mladých na trhu práce a zároveň kladieme dôraz na trvalo udržateľný rozvoj.  Poskytujeme priestor na nové a kreatívne nápady, myšlienky, plány, stratégie.  

 

Erasmus+ 

Erasmus+ je program EÚ na podporu vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu v Európe

Cieľom programu Erasmus+ je takisto podporovať udržateľný rozvoj svojich partnerov v oblasti vysokoškolského vzdelávania a prispievať k dosiahnutiu cieľov stratégie EÚ pre mládež.


Medzi osobitné témy, ktoré sa riešia v tomto programe, patria:

  • Zníženie nezamestnanosti, osobitne medzi mladými ľuďmi
  • Podpora vzdelávania dospelých, osobitne v záujme získavania nových zručností a zručností, ktoré sa vyžadujú na trhu práce
  • Povzbudzovanie mladých ľudí k účasti na európskej demokracii
  • Podpora inovácie, spolupráce a reforiem
  • Zníženie miery predčasného ukončenia školskej dochádzky
  • Podpora spolupráce a mobility s partnerskými krajinami EÚ